Cestami kolem Domousnice, kde chodila i Ema Destinová.

Vlčí Pole:

Ves Vlčí Pole se uvádí poprvé v roce 1318, kdy i zde stávala tvrz Sulka z Vlčího Pole. Od roku 1457 patřila celá ves pod Smečice. V roce 1623 získala ves Polyxena z Lobkovic, která nechala starou tvrz přestavět na zámek, ale patřil k panství Kost. Později se hrad stal k bydlení nepohodlný a panstvo přesídlilo právě sem na Vlčí Pole. Do 2. poloviny 19. století zde sídlili Mistrovští z Netopíc. Zámek prošel mnohými přestavbami, ale původní gotický zůstal kostelík (kaple) sv. Šimona a sv. Judy, i když i ten byl v roce 1683 byla barokně upraven. Zámek je soukromý a nepřístupný. Na jižní a jihovýchodní straně se rozkládá park se vzácnými dřevinami a třemi altány.

Křížánky:

Středem Vlčího Pole prochází modrá značka, také se po ní dáme, projdeme kolem kostela a za ním odbočíme se značkou do lesa a jdeme na rozcestí Les Křížánek. Odtud vede odbočka k památnému místu, do místa zvaného U Kříže. Zde se rozkládala ves Kříženec, uváděná již roku 1052. Také zde stávala tvrz, pustá již v polovině 16. století, tehdy zanikla i se vsí. Přežil je však starý kostel, který byl zbořen až roku 1719, i když se tu u něj stále pohřbívalo. Dnes tu stojí právě jen ten pamětní kříž. Poblíž rostou chráněné dvě Křížánské lípy srdčité. Po vsi tu najdeme různé prolákliny, tvrziště s valy a příkopy a jámami po poplužním dvoru jsou jižním směrem od kříže. Tím směrem se také již bez značky vydáme a dojdeme na rovnou lesní silničku. Zde jsme na okraji přírodní památky Křižánky, ve které se chrání mokřadní biotopy v lesním komplexu s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (prstnatec Fuchsův, ostřice Davallova, hořec hořepník, ale i čolek obecný, rosnička zelená či slepýš křehký). Kousek od křižovatky najdeme i Hraběnčinu studánka, vodní pramen trochu upravený lidskou rukou.

Veselice:

Na rovné cestě se dáme vpravo východním směrem podél hranice přírodní památky Křížánky. Na okraji lesa opět narazíme na modré značky, které nás dovedou do Veselice. I tato ves měla svou tvrz, uváděnou v roce 1362 jako sídlo Jana Dmychla z Chlumku, roku 1397 se tu s ním píše i o Ctiborovi z Nechanic. V roce 1482 získal ves Jan z Harasova a připojil ji k Domousnici, čímž asi tvrz zaniká. Zajímavostí vsi je, že na počátku 18. století zde byla malá židovská obec, ale synagogu měli v Domousnicích. Židovský hřbitov ale vznikl až roku 1831. Z dalších památek zmíníme na návsi v roce 1893 postavenou sochu Panny Marie se čtyřmi lipami a poblíž zvoničku.

Židovský hřbitov, velmi dobře udržovaný, můžeme navštívit tak, že jdeme cestou do Domousnic a v serpentině odbočíme vpravo. Cesta tam je ale mimo naši trasu, je to zacházka jen 1,6 km tam a zpět.

Kousek dál po silnici je jedna z částí Veselice, kdysi ves Lhotka. Vrch nad ní, lidově zvaný Žlunov, byl místem, kde se do 19. století spatřovalo tvrziště. Co zde stávalo, je velkou záhadou, staré Veselice, nebo úplně něco jiného? Zatím se to nepodařilo objasnit.

Cíl - Domousnice:

Veselici opustíme po modré značce, která nás dovede přes Hasinský potok do Domousnic. Na okraji vsi mineme objekt zámku i jeho vinice. Třeba se dovnitř do zámku dostaneme a můžeme ochutnat zdejší víno.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je rovná lesní cesta od Křížánek 365 m, nejnižším bodem je přechod potůčku za tratí směrem od Řitonic do Vlčího Pole 245 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je něco málo přes 200 metrů, takže jde o velmi oddychovou trasu, vhodnou i pro cyklisty.

Křižánky
Kostel Vlčí pole
Zámek Vlčí pole
Židovský hřbitov
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků