Cestami sklářů, horníků i vojáků - Nová Huť, Jedlová, Velká tisová - Díl 1.

Dnešní výlet v Lužických horách bude mít dvě nástupní mísa, a to proto, že na jedno se nedá dojet autem (nádraží Jedlová´) a na druhé vlakem (Nová Huť). Trasa ale povede přes obě místa, takže turisté o nic nepřijdou.

Tuto trasu jsme vybrali s tím, že mimo krásná a zajímavá místa Lužických hor navštívíme i místa spojená s historií sklářství, těžbou rud a vojenstvím. Popis výletu začneme na Nové Huti na silnici I/9 mezi Svorem a Rumburkem, u odbočky na Kytlice a na Horní Světlou.

Nová Huť:

Místo Nová Huť je historicky velmi zajímavé, od pradávna tudy vedla kupecké stezka od Prahy do Rumburka, kterou dnes silnice zčásti kopíruje. Samotný název upomíná na něco staršího, konkrétně na starou sklárnu. Předpokládá se, že tu mohla stát již někdy ve 13. století, ovšem jen s tím, že se v širším okolí našly archeologické pozůstatky tak staré sklárny. Ona konkrétní "stará huť" se tu však nenašla, ale je možné, že sem mohla být sklárna přenesená z jiného vzdálenějšího místa. Kdo ví? Dnešní zástavba pochází z poloviny 18. století, kdy zde Jan Kryštof Müller založil sklárnu, ale byl zde i hostinec. Správní budova sklárny a hostinec jako patrové stavení v roce 1896 vyhořelo a následně bylo upravené již jen jako přízemní. Nedaleká sklárna ukončila provoz již v roce 1875 a pozdjěi byla i se staveními sklářů zbořena.

Start - Lesní kámen:

Od parkoviště před budovou, která patří lesní správě, se vydáme po modré a zelené značce. Ty však za stavením zahnou vpravo, ale my jdeme rovně. V místech, kdy máme po pravici rybníček, vlevo stávala ona nová sklářská huť. Jsou to jen nepřehlédnutelné zarostlé pahrbky hlíny. My dále pokračujeme rovně přes železniční trať směr Česká Lípa, přejdeme přes potůček a staneme na silnici směr Kytlice. Jdeme po ní dál, přejdeme trať směr na Kytlice a Děčín a dojdeme k Hraničnímu rybníku. Pokud máme rádi tajemství, u transformátoru sejdeme vpravo a pěšinkou dojdeme na úpatí svahu a na něm k vysokému Lesnímu kameni. Na něm jsou různá znamení, nápisy a letopočty, nejstarší ze 16. století. Je tajemstvím, proč právě tento kámen byl tak častým místem něco zaznamenat, někdy však netušíme, co měl autor na mysli. Další rytiny najdeme i na kamenech v okolí.

Nad námi je vršek Bučina, kde můžeme zase vidět stopy po těžby železné rudy, konkrétně velikou jámu. Stopy těžby rud v různých obdobích najdeme v širém okolí na mnoha místech, části polesí smerěm na Kytlice se také říká Stříbrné doly.

Velká Tisová:

Vrátíme se na hlavní silnici a za rybníkem, který vznikl na konci 17. století, zahneme na lesní silničku vpravo a pozvolna stoupáme k železniční trati, kde narazíme na červenou značku. Po ní se dáme vlevo a vystoupáme do sedla Pod Velkou Tisovou. Zde opustíme značku, která odbočuje vpravo, a jdeme na křižovatce rovně. Lesní cestou jdeme asi 300 metrů, kde na křižovatce odbočíme kolmo vpravo a vystoupáme pěšinou na vrchol Velké Tisové (692 m). Vrchol je sice zalesněný, ale zejména z horního okraje suťového pole na východní straně svahu je pěkný výhled na okolní vrchy Lužických hor.

Ze severní části plochého vrcholu se stočíme vlevo a západním směrem sestupujeme po hřbetu hory do sedla pod Malou Tisovou (595 m). Cestou míjíme první betonové řopíky, které tu jsou ve dvou řadách. V sedle zahneme vpravo a sejdeme na lesní silnici s červenou značkou.

Trasu dokončíme v dalším díle.

Hraniční rybník
Lesní kámen
Nová Huť
Rybník u Nové Huťě
Výhled z Velké Tisové
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků