Na Bezdězu trochu jinak aneb od Českého ráje do Nové Hospody II.

První část výletu nás provedla ze středu obce Bezděz přes Skalní bránu do jeho části, kde stávalo na konci 13. století město. Dál jsme vystoupali do sedla a odtud na Malý Bezděz.

Ledová jeskyně:

Sejdeme z Malého Bezdězu opět do sedla. Můžeme tady ale upozornit na jednu geologickou zajímavost, a tou je ledová jeskyně, jedna ze dvou v ČR. Dostaneme se k ní tak, že ze sedla se dáme jakoby po vrstevnici vpravo kolem Velkého Bezdězu a v prudkém svahu pod menší skalní stěnou, asi 200 metrů od sedla, je vstup do jeskyně. Do ní se lze však dostat jen s jeskyňářkou, případně s horolezeckou výbavou a s jímary na cestu zpět. Místo se hledá trochu obtížně, je tu vidět jen malý otvor, takže cestu sem ani nijak zvlášť nedoporučujeme.

Motokros:

Pokud jsme šli k Ledové jeskyni, vrátíme se do sedla, protože odtud pokračujeme dál. Na křižovatce se dáme severním směrem, tedy na druhou, než je ves Bezděz, přes val a příkop opevnění a klesneme klikatící se pěšinou na okružní cestu kolem obou Bezdězů. Po ní se dáme vpravo a obejdeme Velký Bezděz asi z jedné třetiny. Tady narazíme na křižovatce na modrou značkou. Po ní zahneme prudce vlevo a jdeme po okrajích lesa. Níže za poslední pasekou se v lese modře značená cesta lomí více vlevo, my  zde však odbočíme vpravo a dostaneme se na okraj motokrosového závodiště.

Nová Hospoda:

Sejdeme podle závodiště rovně na křižovatku na okraji lesa. Zde se dáme vlevo a na další křižovatce hned vpravo. Projdeme lesem a na louce dospějeme k další křižovatce. Zde se dostáváme pro prostoru bývalé osady Nová Hospoda. Ta ležela na důležité kupecké cestě z Prahy do Mimoně a dále do Lužice a k Baltickému moři. Ves se připomíná ale až v roce 1681, ale kde stála "Stará Hospoda" nevíme, snad to bylo tady někde poblíž a ona zanikla ve 30leté válce. Cesta rozdělovala ves, která zanikla v roce 1953, na východní k Bezdězu a na západní k Bělé p. B., a je to i hranice okresů Česká Lípa a Mladá Boleslav a dnes i krajů. Na křižovatce se dáme vpravo a kolem cesty můžeme nalézat zbytky starých budov, sklepy apod.

Románský kostel a tvrz:

Jdeme bývalou vsí, až narazíme na rozcestí s červenou značkou. Po ní se dáme vpravo a pozvolna vystoupáme do Bezdězu ke kostelu sv. Jiljí. Ten byl spolu se sousedním a již zaniklým dvorcem základem staré vsi Bezděz, která se připomíná snad již roku 1159, což potvrzují i archeologické nálezy. Kostel je románský, zřejmě z konce 12. století. Před kostelem je budova staré školy, dnes informační centrum. Zde na křižovatce zahneme vpravo a u hřiště se stočíme vlevo nad kostel. Tady za plotem můžeme vidět archeologickým výzkumem odhalené základy středověké tvrze. O ní nejsou ale žádné zprávy, ostatně na této malé výšině nad farou, farním statkem a kostelem byly objeveny i další stopy dávného života. Vpravo vidíme obecní rybníček, který ale kdysi zřejmě zasahoval až před tvrz a sloužil k její ochraně.

Hrad:

Vrátíme se přes hřiště na cestu od kostela a vystoupáme po ní vlevo ke hradu. Tady bychom ale upozornili na jeden tradiční omyl, který se k hradu váže, že prý neměl příkopy. Za posledními staveními po hradem můžeme vidět po pravé straně cesty ke hradu hluboký příkop, na jeho začátku také můžeme tušit v cestě "nultou bránu", dnes již zcela zaniklou. Projdeme tedy kolem příkopu a zahneme vlevo k "první"  kamené bráně hradu. Dál již nebudeme cestu a návštěvu hradu popisovat, je to nad rámec článku. Po prohlídce se pak z hradu vrátíme do středu vsi na místo cíle u turistického rozcestníku.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je samozřejmě hrad Bezděz 604 + 30 metrů vysoká věž, nejnižším místem byla Nová Hospoda 309 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase bylo málo přes 600 metrů, ale v tom je i výstup na hrad Beděz. Trasa je vcelku vhodná i pro cyklisty, část trasy také vedou po cyklostezkách, je tu jen problém Malého a Velkého Bezdězu.

 

Bezděz od Nové Hospody
Kostel Svatého Jilji a Bezděz
Tvrz u Bezdězu
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků