Z Miletína pod Zvičinu - Výlet okolo Miletína - Podzemí, Lázně.

Městečko Miletín leží na okraji Českého rájem, a je právě možná trochu i na okraji zájmu návštěvníků této úžasné krajiny. Na druhou stranu se ale již počítá i do Podkrkonoší, ale nechejme tento problém stranou, protože není vůbec podstatný.

Miletín:

Na místě Miletína stávalo hradiště, kde roku 1124 hostil a hojnými dary poctil kníže Vladislav bramberského biskupa sv. Ottu. Historické jádro města skutečně leží na malé výšině nad potokem Bystřicí a jeho jedním z přítoků. Ale informace, že později šlo o vodní hrad, jsou asi mylné, charakter vodního hradu či hradiště Miletín nemá. To samozřejmě nesnižuje jeho historickou hodnotu, zejména, když se roku 1241 stal majetkem Řádu německých rytířů. Ti zde vystavěli komendu, což zvedlo význam místa. Určitě rytíři měli i podíl na stavbě kostela, který se arci přestavěný dochoval dodnes. Z hradu však nezbylo vůbec nic, na jeho místo stojí barokní zámek. A tak z komendy je možno vidět její původní bránu, ovšem dnes již také značně přestavěnou v Miletínskou věž (zvonici). Ale skutečným pozůstatkem komendy je od roku 2000 veřejnosti přístupné podzemí či katakomby. V zámku je expozice historie amatérského divadla. A nesmíme zapomenout na jedno jméno - Erben. Karla Jaromíra (1811–1870) známe jako významného archiváře a hlavně autora básnické sbírky Kytice, a pak perníkáře Josefa (1802 – 1889), který začal péci modlitbičky jako dortíky z perníku, ořechů a marcipánu. Dodnes se tu modlitbičky pečou a chutnají opravdu velmi dobře.

Start - Miletínské lázně:

Začátek výletu si stanovme na náměstí, třeba právě před cukrárnou, kde se modlitbičky prodávají. Dáme se po značkách NS J. J. Erbena směrem ke kostelu a za ním zahneme vpravo do Tyršovy ulice. Vlevo v uličce Barbory Linkové stojí Erbenův rodný dům, který lze navštívit. Ostatně lze navštívit i zámek s expozicí i podzemí, nejlépe je se domluvit v informačním centru. To je umístěné za průchodem budovou radnice.

Tyršovu opustíme vlevo po značkách do Arnoldovy ulice a pak již mimo město cestou v zeleni a mezi poli pozvolna stoupáme od pěkně upravené studánky k lesu. Na jeho okraji doporučujeme se otočit, protože je odsud hezký výhled na město a jeho okolí.

Silnička nás pak dovede k budovám Miletínských lázní. Ty měly tradici již od roku 1750, postupně se rozrůstaly, ovšem dnes jsou již budovy zbořené. Zbyla jen kaplička z roku 1750. Kapli však uvidíme až při zpáteční cestě. Zdejší bažantnice je státní přírodní rezervaci.

Šluspark:

Od bývalých lázní pokračujeme po silnici s modrou a zelenou značkou. Zelená se ale odpojí vlevo do Úhlejova a my pak dojdeme k budovám Hořejšího mlýna vpravo od silnice. Tady se odpojíme my od modré a zahneme vlevo na polní cestu. Na malém návrší tu nad rozcestím najdeme zbytky hradu, dnes zvaného Šluspark. Jde o zbytek hradu neznámého jména i historie. Podle archeologů ale existoval v 1. polovině 13. století, takže patřil v oblasti k těm nejstarším hradům. Zřejmě hrad zanikl v souvislosti s činností německých rytířů v Miletíně. Nejsou zde žádné zdi, hrad byl totiž dřevěný, ale je to pěkná soustava příkopů, valů a hradní plošiny.

Třebihošť:

Pokračujeme polní cestou stále vzhůru, až na horní okraj vsi Třebihošť. Jde o velmi starou ves, doloženou již v roce 1238, která pak byla také v majetku německých rytířů z Miletína. Zdejší kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1822 byla v roce 1900 zvětšena přístavbou nové lodi.

V obci opět narazíme na modrou značku, dáme se po ní a po silnici vpravo. Mineme zdejší kostelík a za ním na rozcestí odbočíme vlevo. Kolem domu čp.207 se dostaneme k potoku. Podle něho dojdeme k vysokému vedení, cesta se podle něho stočí vpravo a stoupá pak dál polem až k výšině s okrajem lesa nad námi. Po cestě mineme malý rybníček po pravé ruce. Je to jedno z pramenišť Bystrého potoka, který se v Miletíně vlévá do Bystřice.

Na okraji lesa narazíme na zelenou značku a dáme se po ní vpravo. Ta od rozcestí Perná - U kříže odbočuje vlevo, ale kdybychom chtěli navštívit bývalé lázně s hotelem Pod Zvičinou, museli bychom asi po 150 metrech ze zelené odbočit vlevo a kolem kapliček dojít k hotelu, kde se lze občerstvit. Tato odbočka je ale mimo naši trasu.

My jinak pokračujeme po žluté značce až na rozcestí Mezihoří. Zde se dáme neznačenou silnicí vpravo a opět sejdeme do Třebihoště, do jeho dolní části. Zde se na silnici dáme vpravo, ale na první křižovatce zahneme vlevo a po zatáčce dojdeme k místnímu hřbitůvku. Tady opět narazíme na modrou značku a po ní a po silnici jdeme vlevo.

Kaple sv. J. Nepomuckého:

Silnice nás provede serpentinou a za ní odbočíme polní cestou vlevo. Klesneme k potůčku a za ním na okraji lesa se dáme kolem křížku vlevo přes nenápadný hřbítek. Ještě na něm narazíme na červenou značku, po které se dáme vpravo a dojdeme k již zmíněné kapli sv. J. Nepomuckého. V ní je socha sv. Jana Nepomuckého, údajně vytvořená podle Karla Hynka Máchy.

Cíl – Miletín:

U kaple se od červené odpojíme a dáme se vlevo kousek podle potoka a hlavně po značkách NS K. J. Erbena. Pak se k nám opět připojí modrá i červená a ty nás dovedou do Miletína.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je okraj lesa pod Zvičinou 579 m, nejnižším místem je Bystřice v Miletíně 325 metrů nad mořem, celkové stoupání je necelých 400 metrů. Trasa není náročná, ale pro cyklistiku se vcelku nehodí.

Miletínské Lázně.
Miletín.
Miletínské podzemí.
Třebihošť.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků