Vzhůru do Krušných hor - Krupka, Komáří Hůrka, Kyšperk a další krásy Krušných hor.

Krušné hory se v délce asi 130 km táhnou podél naší severozápadní hranice. Mají tu zvláštnost, že na jižní straně prudce spadají k nám a na druhou stranu pozvolna klesají do Saska. My tedy musíme na jejich vrcholky většinou překonat zhruba 500 metrové převýšení. Můžeme tuto výšku zdolat i jinak, autem, vlakem, lanovkou, ale my dnes ne. Půjdeme pěšky, ale po cestě se setkáme nejen s pěknou přírodou, výhledy, ale i různými památkami. A u největší asi začneme přímo v Bohosudově.

Bohosudov:

Bohosudov dnes patří pod město Krupku, ale jde vlastně o centrum tohoto spojení. Bohosudov se připomíná již ve 14. století, jeho nejvýznamnější stavbou je Bazilika Panny Marie Bolestné. Její vznik se váže na pověst o sošce Panny Marie a studánce s léčivou vodou. Od počátku 16. století sem začala proudit četná procesí, rozrůstal se i kostel. Dnešní podoba chrámu je ze začátku 18. století, Bohosudov bývala pátým nejvýznamnějším poutním místem v Čechách.

Start - Krupka:

Začátek výletu si stanovujeme na náměstí u turistického rozcestníku nedaleko výše popisovaného kostela. Zde začíná modrá značka, po které se vydáme ulicemi. Až budeme procházet ulicí Nad Plovárnou, povšimneme si nalevo kruhové stavby tvrze Starý Dvůr. Tvrz byla postavena k ochraně Krupky na počátku 14. století, dnes jde o ojedinělou památku, bohužel její stav není důstojný významu stavby.

Pokračujeme po modré přes železnici až na křižovatku s ulicí Libušín. Zde ale nezahneme se značkou vlevo, ale jdeme rovně do kopce, kde stojí hřbitovní kostel sv. Anny ze 16. století. Kostel je přístupný od května do září a jsou zde možno shlédnout jedinečné náhrobní kameny místního hřbitova. Od kostela sejdeme na hlavní krupskou ulici, Husitskou u gotického kostela sv. Ducha z 15. století. 

Za chvilku staneme u hlavního krupského kostela Nanebevzetí Panny Marie z 2. poloviny 14. století. Na proti na výšině již vidíme zříceniny hradu Rosenburgu, ke kterému se dáme vlevo Horskou ulicí. Hrad byl zřejmě vystaven jako královský za Jana Lucemburského jako hraniční opevnění proti Sasku. Dnes zde najdeme restauraci, penzion a výstavu archeologických nálezů s průvodcem. Z hradu je nádherný výhled do kraje.

Hrad opustíme uličkou Na Hradbách. Než se však ulička stočí vpravo do Husitské ulice, odbočíme vlevo a vyjdeme ke zřícenině Effenbergrovy kaple z 18. století. 

Dojdeme do Husitské ulice, ale se zelenou značkou odbočíme vpravo na Střeleckou stezku. 

Důlní činnost:

Značka nás dovede do lesnatých strání nad městem, projdeme kolem desky střeleckého spolku a pak u další samoty odbočíme lesní cestou vlevo. Tady les není úplně souvislý, takže můžeme na odbočkách vpravo i vlevo dojít k výhledovým místům. Značka nás vyvede do místní části Na Knetlu. Dále v lese narazíme na lesní silničku, která nás dovede pod lanovku. Zde je k vidění několik památek na dávné kutání, jsou tu pinky, štoly, výsypky a rudné žíly.  

Za prudkou levotočivou zatáčkou odbočíme ze zelené na neznačenou cestu vlevo. Cesta ve stoupání zahýbá vpravo, mineme bývalou šachtu Oberer Eck a dojdeme ke startovacímu místu pro paragliding. Je odsud i pěkný výhled. Za paraglidingem se musíme stočit vlevo a vystoupat na hřbet nad námi po levici. Nad ním pak ve stráni se stočíme vlevo a dojdeme skoro do Horní Krupky.

Komáří hůrka:

V lese před Horní Krupkou narazíme na žlutou značku a Příhraniční hornickou NS. Po těchto značkách vystoupáme vpravo do lyžařského areálu Komáří Vížka. Před námi již vidíme vrchol Komáří hůrky, namíříme tedy k němu. Kolem můžeme vidět různé nerovnosti terénu, což jsou pozůstatky také dávné těžby, například Velkou pinku přím pod vrcholem. Rozhledna na vrcholu má svého předchůdce v kapli se zvonem v 16. století, současná budova byla postavena roku 1857. Můžeme se v restauraci občerstvit a pokračujeme dále.

Kyšperk:

Od restaurace se vydáme po červené, modré a zelené směr Goldammerově kříži. Před ním však po zelené odbočíme vpravo a klesáme podél Unčinského potoka ke Kotelnímu rybníku. Zde je také pěkné posezení v tichu na břehu. Pod rybníčkem ale pokračujeme podle potoka, zelená se zde odpojuje vpravo. Po silničce míjíme vodopád na Unčínském potoku a pod ním přijdeme na modrou značku. Po ní se dáme vlevo na zříceninu hrady Kyšperku. Tento vcelku rozsáhlý trojdílný hrad byl postaven na počátku 14. století na ochranu hranic, ovšem po roce 1522 vyhořel a byl opuštěn. Dodnes se dochovaly některé sklepy a zdivo, je odsud také hezký výhled. 

Cíl - Bohosudov:

Vrátíme se po modré zpět k Unčinskému potoku a podle něho klesneme na okraj Unčína. Zde se značka stočí vpravo k západu a dovede nás pod spodní stanici lanovky, kde se střetneme se žlutou. Tady se mohou ti, kteří mají více energie, vydat rovně a projít si Křížovou cestu. Za ní se pak bez značek ulicemi U Horní dráhy a Vodní dostanou do cíle. Jinak se od lanovky dáme po žluté vlevo a ta nás na bohosudovské náměstí dovede bez problémů.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je samozřejmě Komáří hůrka 808 m, nejnižším místem je start a cíl 256 metrů nad mořem. Celkově nastoupáme něco málo přes 700 metrů, ale je to po pohodlných cestách. Ty klidně doporučíme i cyklistům, jen s tím, že se asi ve stoupání pěkně zahřejí.

Komáří Vížka.
Kyšperk.
Výhled z hradu Krupky - K Rosenburgu.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků