Výlet po rovině - Okolo Rozkoše a České Skalice.

Dnešní výlet neni určitě z těch, které by se daly nazývat horskými, vždyť jeho celkové převýšení je asi 150 metrů. Na druhou stranu může být dobrým vodítkem pro ty, kteří tráví dovolenkový čas na přehradě Rozkoš a zrovna není počasí na koupání. Začátek výletu jsme si stanovili u vlakového nádraží v České Skalici, právě na břehu zmiňované přehrady.

Start - Vojenský hřbitov:

Jak jsme řekli, sešli jsme se u vlakového nádraží, je zde i turistický rozcestník. Od něho se dáme po modré směrem na kemp Rozkoš a Dubenskou oboru, ale na ulici TGM s ní nezahneme vpravo, ale přejdeme do Železniční. Jiráskovou ulicí vpravo pokračujeme kolem Areálu Pauli na konec města. Na pravé straně tu uvidíme vojenský hřbitov, který zde byl vybudován v roce 1892 na památku padlým v roce 1866. Z bitvy u České Skalice je zde pohřbeno 480 rakouských vojáků a velitel brigády generálmajor Gustav Fragner. Jsou zde i další pomníky a kříže. Vše si můžeme přečíst na informační tabuli.

Starý zámek:

Pokud nás zajímají tajemná místa, tady uděláme malou odbočku mimo trasu. Budeme po silnici pokračovat dál asi 250 metrů, kde odbočíme vlevo na polní cestu s alejí křovin. Přejdeme přes pole a v lese nad Úpou nalezneme zbytky hradu, o kterém se nám z historie nedochovalo vůbec nic. Je zde příkop i zbytek zdi. Dnes se místu říká Koldovka, ale v minulosti Starý zámek. Uvažuje se, že jde o tvrz Jana Koldy ze Žampachu, která mu byla rozbořena snad 1431 či 1455 zemskou hotovosti, proto se tomuto místu říká nově Koldovka.

Dubno:

Od hřbitova se vrátíme kousek ku městu, ale zahneme vlevo po silničce k zemědělskému objektu. Projdeme kolem něho a dojdeme k umělému kanálu, který napájí přehradu Rozkoš. Zde zahneme vlevo a dojdeme na silničku od Zliče, po které jdeme vpravo. Zakrátko jsme u hranice Přírodní rezervace Dubno. Jde o starou Dubenskou oboru, kde se chrání zejména dubové lesy, slatinné louky a Zličský rybník. Přímo v rezeravci narazíme na modrou značku,, kterou jsme opustili v České Skalici, a ta nás dovede k pomníku se spícím lvem. Je to hrob 80 padlých vojáků z nám již známé bitvy u České Skalice, která se odehrála 28. června 1866. Zde přímo rakouští myslivci zaútočili od Zlíče a zahnali Prusy k myslivně. Rakušané se však dostali do sevření a v těžké palbě. Padl i velitel brigády generálmajor Gustav Fragnern. Památník je však věnován setníku Emilu Riedlovi z 5. praporu polních myslivců a poručíku Adolfu Studničkovi ze 77. pěšího pluku.

Starkoč:

Vyjdeme z obory, na prvním rozcestí zahneme vlevo a přes Dubenský dvůr dál s modrou značkou dojdeme po úpatí Ovčáckého vrchu (384 m) do osady Starkoč. Ta se připomíná v roce 1405, ale žádné památky tu nejsou. Co však stojí za pozornost, je pěkné stylové nádraží a kousek za ním tzv. Starkočské mašinky. Jde o čp. 52, které je velmi zajímavně vymalované v duchu pohádkové železnice.

Rozkoš:

Na křižovatce se pod zmíněným domech rozcházejí modrá a zelená, my se dále kus po zelené, ovšem jen na hlavní silnici přes ves, kde zahmene vpravo. Asi po 100 metrech pak odbočíme vlevo a za potokem za čp. 7 vpravo jižním směrem. Ze zahrad vyjdeme do polí a po 600 meterch dorazíme k železnici. Přejdeme ji a jdeme podél tratě, kde za samotou odbočíme kolmo vpravo a dojdeme na hlavní silnici od Náchoda. Opatrně se po jejím okraji dáme směrem ke Skalici, tedy vlevo. U prvního domku osady Kleny zahneme šikmo vlevo. Po silnici pak zahneme vlevo, projdeme Kleny. Necelých 300 metrů za posledním domkem přijdeme na okra lesíka po pravé straně, a na konci lesíka zahneme vpravo na pěšinu. Ta nás pak dovede na okraj přehrady Rozkoš.

Vodní nádrž Rozkoš byla vybudované na místě stejnojmenného rybníka známého již v 18. století a na stejnojmenném potoce v letech 1951 až 1969. Je zde zaplaveno kolem 1000 ha. Přehrada plní více úkolů, protipovodňová ochrana na řece Úpě, zlepšení průtoku v Labi, rekreace, vodní sporty, chov ryb pro sportovní rybaření i komerční využití, ale je i významnou zastávkou tažného ptactva.

Rovenská hráz:

Přehrada Rozkoš je zajímavá tím, že má dvě hráze. Hlavní či jižní se nachází u výtoku nad vesnicemui Městec a Velké Jesenice. Zde se nachází kemp Stellplatz Rozkoš. Hráz je sypaná a dlouhá 412 metrů, je předsazena vtokovou věží.

Nás ale bude zajímat druhá Rovenská hráz. Ta je také sypaná a dlouhá 1,7 kilomterů. Odděluje rekreační část přehrady od účelové, kde se také počítá s možností poklesu hladiny až o 9 metrů. Zajímavostí je, že kdyby se Rozkoš naplnila dop maxima, vrchol hráze bude 1,6 metru pod hladinou. Po koruně hráce vede silnice, po které také přejdeme na druhou stranu přehrady.

Cíl - Česká Skalice:

Po dosažení druhého břehu zahneme vpravo a po opkraji přehrady dosjeme až k silnici. Tu podejdeme podchodem, ale na křižovatce před železnicí zahneme vpravo. Tak tady mezi silnicí a tratí pokračujeme asi 500 metrů, a i když by se dalo jít dál, musíme podejít koleje a dát se Polackého a pak vpravo Tyršovou ulicí na nádraží.

Trasa, jak jsme již psali, měří 14 km. Nejvyšším bodem je úbočí Ovčáckého vrchu 358 m a nejnižším pak Rozkoš 279 m n.m. Protože je to velká rovinka, je trasa vhodná i pro děti na kolech, případně pro rodinnou vycházku či cyklovyjížďku. 

Přehrada Rozkoš
Nádraží Česká Skalice
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků