Výlet kolem Liberce - Harcov, Sněžná, Ježíškovy kameny, Jezdec.

Liberec, hlavní město Libereckého kraje, je zejména baštou lyžařů, mistrovství světa v roce 2009 se nesmazatelně zapsalo do historie města, i když ho zde víceméně pořádali "Pražáci". Ale ať už velké peníze zůstaly v kapsách místních nebo pražských podnikatelů, byl to úspěch veliký. Ale to je opravdu historie, i když po ní zůstala stále využívaná sportoviště. My ale jako turisté, máme za své sportoviště přírodu, vydáme se raději do ní.

Liberec:

Město Liberec se dlouho vyvíjelo do většího významu z prosté osady známé již roku 1352. Význam Liberec získal totiž až v 16. století, kdy si zde Redernové postavili zámek a roku 1577 císař Rudolf povýšil osadu na město. O další rozvoj se postaral Albrecht z Valdštejna a pak přišla skutečně "zlatá doba", a to textilní průmysl. Liberec stanul na špicí výroby textilu v celé rakouské monarchii, a to se pak odrazilo od počátku 19. století v budování výstavných staveb. V polovině 19. století byl Liberec druhým největším městem v Čechách. Tak se pak nelze divit, že když na podzim roku 1918 vznikla republika (provincie) Deutschböhmen, že se Liberec stal sídlem její vlády. Textil, i když nebyl jediným průmyslem v Liberci, vždy stál na prvním místě, proto když se vinou řízení ekonomiky státu po roce 1989 textilní průmysl zhroutil, našly se nové směry, takže Liberec zůstává dál jedním z důležitých průmyslových středisek naší republiky.

Start - Zámek:

Začátek výletu si stanovíme na vcelku neobvyklém místě, na Šaldově náměstí. Je to jedna z nejrušnějších křižovatek v centru města poblíž radnice. Žádné turistické značky tu nevedou, takže se chvilku budeme řídit podle jména ulic, nejprve tedy Palachova, kterou dojdeme na Zámecké náměstí. Již podle jména zde stojí zámek, kdy věž v průčelí je zbytek opevnění redernovského zámku v 16. století, sousední kaple je již ze 17.století. V polovině 19.století byl zámek upraven do dnešní podoby.

Harcovská přehrada:

Zahneme vlevo do Gutenbergovy ulice a mineme hotel Zlatý lev, kde sídlila vláda Deutschböhmen v roce 1918. Kolem objektu Technické univerzity zahneme vpravo do Jablonecké ulice a dojdeme k výstavné Liebiegově vile či zámečku, který se skládá ze tří částí z let 1897 až 1904. Před vilou zahneme u cyklorozcestníku vlevo do ulice Pod Klášterem a dojdeme k přehradní nádrži Starý Harcov z let 1902 až 1904, která dnes slouží rekreaci a rybaření. Výstavná hráz je dlouhá 157 a vysoká 19 metrů. Přejdeme po ní a za jejím koncem odbočíme vlevo do Zvolenské ulice.

Sněžná:

Zvolenská ulice kopíruje jižní břeh přehrady a končí na křižovatce s ulicí Svobody, kterou se dáme vpravo až ke sportovní hale. Přejdeme podle ní a pak přes Stodolní se dáme Vrázovou ulicí do ulice Dubový vrch. Tou jdeme poměrně dlouho, mineme fotbalové hřiště a lanový park a pak pokračujeme Jizerskou ulicí až k posledním domkům a vstoupíme konečně do lesa. V první zatáčce za potokem odbočíme vlevo na údolní pěšinu a jdeme asi 150 metrů. Pak odbočíme vpravo a vstoupíme opět mezi domky Starého Harcova a na Jizerskou ulici. Po ní jdeme však jen kousek, protože zahneme vlevo do Sněžné. Dojdeme na kraj lesa k pěkně udržovanému prameni a studánce. Občerstvíme se a na další cestu se musíme vrátit k poslednímu domu, kde zahneme vlevo na lesní cestu. Na kraji lesa se na rozcestí dáme vpravo.

Ježíškovy kameny:

Lesní cesta, pokud jdeme správně, vede po hřbetu až k lesní cestě, kde konečně narazíme na značenou trasu, červenou od Strážního buku k České chalupě v Rudolfově. Malý kousek se dáme po červené vlevo a vpravo nad potůčkem najdeme skupinu skal Ježíškovy kameny. Na vršku najdeme nápadné skalní mísy, měla se tu podle pověsti zastavit Svatá rodina při putování do Egypta a Panna Maria v té největší míse koupala Ježíška a v těch menších mu vařila. Skála také připomíná v určitém pohledu socha obří ženy.

Jezdec:

Na lesní křižovatce se nedáme po červené do Rudolfova, ale lesní cestou vlevo severozápadně. Dojdeme na další rozcestí se Svojsíkovou mohylou, památníkem zakladatele skautingu v naší republice. Zde pokračujeme v našem směru a neodbočíme po silničce vlevo strání dolu. Po 400 metrech dojdeme k dalšímu rozcestí, kde stále pokračujeme našim směrem, teď je to již k severu, a rovným průsekem po 350 metrech dorazíme k cestě se zelenou značkou. Ta nás vlevo dovede k Mlynářovu kříži z roku 1864. Na křižovatce se pak dáme po žluté vpravo ke zbytkům strážního hrádku Jezdec ze 14. a 15. století. Nečekejme ale Karlštejn, jde jen o upravenou skálu.

Liberecká výšina:

Od zbytků hradu se vrátíme po žluté na rozcestí u Mlynářova kříže a pokračujeme dál po žluté kolem kamene s památníkem na básníka Hermanna Lönse z roku 1936 a kolem upravené Skautské studánky . U Strážního buku se na kousek spojíme s červenou, ale žlutá nás dovede na Libereckou výšinu. Jde o romantickou zříceninu z let 1900 až 1901, upravenou na restauraci. V současné době však restaurace není v provozu, takže si jen můžeme prohlédnout stavbu, na kterou byly použity kameny ze středověkých staveb v Norimberku.

Lidové sady:

Po žluté, pak i po červené a zelené sejdeme k Lidovým sadům. I tato budova připomíná hrad a je také z let 1900 a 1901, ovšem je v provozu i s 32 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Zde na rozcestí se dáme po modré směrem na Kateřinky, ale hned první ulicí se dáme vlevo kolem plotu zoologické zahrady.

Cesta do cíle:

Mineme Labutí jezírko a dostaneme se na křižovatku s Masarykovou ulicí. Po ní kousek vlevo a přejdeme do Fibichovy ulice, kde za parkovištěm u restaurantu Tenis sejdeme na lesní cestu do vrchu. Pak vlevo pokračujeme kolem objektu Technické univerzity do Bendlovy ulice. Po ní se dáme vpravo kolem dalších objektů Technické univerzity a Ondříčkovou pokračujeme kolem skokanských můstků do Vítězné ulice. Tou se dáme vpravo do Masarykovy a pak již vlevo rovně až na Šaldovo náměstí.

Trasa měří 14 km, nejnižším místem je na začátku Jablonecká ulice 370 m, nejvyšším pak Svojsíkova mohyla 676 m, celkově nastoupáme necelých 650 metrů. Trasa není vhodná pro cyklisty.

Přehrada Starý Harcov.
Liberecká Výšina.
Hrádek Jezdec.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků