Tvrziště v okolí Jilemnice - Výlet kolem Jilemnice, Mříčné, Kundratice..

Dnešní výlet svým názvem asi mnoho zájemců nepřivítá, nějaká tvrziště asi nejsou zajímavá, ale to jsou jen body na trase, která vede pěknou Podkrkonošskou přírodou a hezkými vesnicemi, a také zase poznáte nové kouty naší vlasti.

Jilemnice:

Jilemnice jako město vzniklo někdy na počátku 14. století jako hospodářské centrum panství Štěpanice. V okolí se dokonce těžilo, připomínají se doly na rudu, ale jinak šlo o zemědělské městečko a pak i s rozvojem plátenictví. Slibný rozvoj zastavila 30letá válka, k lepšímu se začalo dařit až v 18. století po zavedení nových technologií v plátenictví. Jenže město škodily časté požáry, např. v roce 1788, 1803 a 1838, takže se nedochovaly starší památky.

S rozvojem dopravy se město stávalo známým pojmem v cestovních ruchu, např. zde byl roku 1889 založen druhý mimopražský odbor Klubu českých turistů. Lze také připomenout průkopnické úsilí dolnoštěpanického řídícího učitele Jana Buchara a jeho podíl na rozvoji lyžování, ze kterého Jilemnice těží dodnes.

Start - Mříčná:

Výlet začneme tradičně na náměstí, kde se vydáme po zelené přes Zvědavou uličku kolem hřbitova a pak po silnici. Za městem uhneme se značkou vpravo do lesa a klesneme do Mříčné. Sejdeme k potoku, kde přímo na zelené stojí rodný dům výše zmíněného Jana Buchara. My se ale od jeho rodného domu vrátíme na hlavní silnici a kolem autobusové zastávky U mlýna jdeme až k hasičské zbrojnici a za ní vpravo ke koupališti.

Když projdeme kolem bazénu, tak za malým lesíkem s potůčkem přijdeme na tvrziště v severní Mříčné. Tvrziště není nijak výrazné, vladykové z Mříčné se uvádějí od roku 1356, tvrz zanikla po roce 1476, kdy se ves připojila k panství Jilemnice.

Kundratice:

Vrátíme se před koupaliště a odbočíme vpravo kolem fotbalového hříště. Nad ním na rozcestí odbočíme vlevo podle remízky k hájence, a pak pokračujeme již lesem. Cesta není značená, takže zvolna stoupáme jihozápadním směrem asi jeden kilometr (10-15 minut) a dojdeme na náhorní plošinu, kde nám cestu překříží lesní cesta od severu. Zahneme vlevo a po kraji lesa klesneme na silnici z Mříčné do Kundratic. Ale neohřejeme se na ní, protože okamžitě zahneme na polní cestu vpravo jihozápadním směrem. Cesta se trochu vlní, nejdříve klesá (tam nesmíme odbočit vlevo) a pak stoupne na nevýrazný hřbet, kde přijdeme na rozcestí šesti polních cest. Zde se musíme dát jižně po svahu dolu, kde před prvním domem vlevo vidíme výšinu. Ta je pěkným tvrzištěm s valy a příkopy. Tvrz Kundratice je připomínána roku 1325 a roku 1492 se uvádí již jako pustá.

Opět Mříčná:

Od tvrze přejdeme východně lesíkem a vlevo dojdeme na hlavní silnici. Tou projdeme celou ves a za ní, kdy již cesta míří k severu, na jejím nevyšším bodě, odbočíme na lesní cestu vpravo. Asi po 200 metrech se cesta zlomí mírně vpravo a po dalších 300 metrech dojdeme na rovnou cestu vedoucí přes celý les. Tou se dáme vlevo, ale po asi 70 metrech odbočíme vpravo a klesneme mírným svahem ven na špici lesa. Sejdeme mezi domy pod námi a u čp. 9 zahneme vpravo, projdeme kolem čp. 10 a stočíme se vlevo. Vlevo před domem čp. 126 v sevření s potůčkem můžeme vidět malou výšinu, zbytek jižní tvrze v Mříčné. Nejsme plně schopni rozlišit, který zeman z Mříčné na které tvrzi sídlil, ale zřejmě jsou obě, jižní i severní, stejného stáří, a také obdobně byly opuštěné ke konci 15. století.

Cíl - Jilemnice:

Dojdeme na hlavní silnici a přejdeme ji cestou k usedlosti čp. 63, u kterého zahneme vlevo a podle remízky severovýchodním směrem stoupáme polními cestami směrem k Jilemnici. Na nejvyšším bodě přijdeme na širší polní cestu, po které klesneme vlevo, ale pokračujeme opět rovně a opět stoupáme na návrší, kdy vrchol (501 m) zůstane vlevo. Tady se dostaneme na okraj lesa, který nás pak povede dál, cesta ale odbočuje vlevo. My jdeme asi 150 metrů, projdeme malým výběžkem lesa, a pak se budeme držet cesty a remízky vlevo od nás vzdálené asi 30 metrů. Tou pak budeme mírně stoupat nad kravím na úbočí Červeného kopečku (514 m). Za kravínem se stočíme vpravo, sejdeme na silnici a dojdeme v poklidu do Jilemnice s červenou značkou.

Trasa měří 14 km, nejnižším místem je rodný dům Jana Buchara (404 m) , nejvyšším pak les nad Mříčnou za hájenkou (529 m), celkově zdoláme převýšení pouhých 400 metrů. Trasu lze zvládnout snadno i na kole, jen se musí počítat s tím, že ne všechny polní cesty jsou úplně rovné a třeba po dešti suché.

Další výlety kolem Jilemnice a okolí zde: Odkaz, odkaz. odkaz.

Kundratice - tvrziště.
Mříčná tvrziště.
Mříčná - Jižní tvrziště.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Další nabídka pobytových balíčků