Okolím Českého Dubu - Sobákov, Hůrka.

Podhůří Jizerských hor nám splývá se severním okrajem Českého ráje, proto je někdy těžké rozhodnout, kde vlastně chodíme. Ovšem to je jen řečnická otázka, důležitější je, že je tu pěkná krajina s údolími,vrchy, lesy a pěknými vesničkami.

Český Dub:

Městečko Český Dub v sobě skrývá mnohé ze své dávné minulosti. Zůstala tu část johanitské komendy, gotický kostel, něco z městského opevnění atd. Osada vznikla někdy v 11. století, uvádí se poprvé již roku 1115 a ležela na důležité kupecké cestě, z roku 1291 již víme o zdejším kostelu patřícímu řádu sv. Jana Jeruzalémského, tedy johanitům. Významnou roli hrál Český Dub i v době husitské, nešťastný pro město byl ale požár v roce 1468, který způsobili Lužičané, ovšem doslova katastrofou pro město byla 30letá válka. Dalšími katastrofami vojenskými, požáry, mory atd. město ztratilo svůj význam, výjimkou byl textil, kterým se město proslavilo po celé rakouské monarchii.

Začátek výletu - Sobákov:

Start našeho výletu bude na náměstí u rozcestníku, odkud se dáme po žluté ulicí Řídícího učitele Havla, pak kolem Nového zámku (dnes domov důchodců, původně Schmittův zámek) do Malého Dubu. Za osadou pak vstoupáme do lesů na stráních Zabitého (472) se zbytky Čertovy zdi. V plochém sedle narazíme na složitější křižovatku, musíme se dá neznačenou cestou na sever. tedy do vršku do osady Za Vrchy. Tady již jdeme východním úbočím Pelouska (489 m), uprostřed luk zahneme vlevo a v lesem projdeme opět vlevo na silnici od Č. Dubu k Osečné (č. 278). Po silnici se dáme kousek vpravo a odbočíme do Sobákova. Zachovalo se tu několik starších staveb, je zde významná pila. Nad vesnicí na okraji lesa se nachází studánka, další Rybářův pramen je poblíž silnice pod vsí.

Hůrka:

Pod Sobákovem se po silnici dáme do Modlibohova, kde u první chalupy nalevo odbočíme podle ní vlevo a vystoupáme polní cestou na holý vrchol návrší. Pokračujeme stále na sever polní cestou až na okraj lesa, v cípu louky pak do něho vstoupíme a cestou mírně vpravo začneme stoupat zalesněnými stráněmi Mazovy horky. Tady se cesty těžko popisují, ale stočíme se vpravo a lesem východním směrem se dostaneme stráněmi Horky na silnici u Javorníku. Dáme se po ní vlevo a s červenou značkou dojdeme na rozcestí Jiříčkov. Odtud pokračujeme po zelené a naučné stezce K. Světlé až ke Skalákovně, skalním bytu, o kterém píše také K. Světlá.

Cíl - Český Dub:

Od Skalákovny se můžeme vrátit na rozcestí nebo lesem sestoupit na silnici a po červené jižně pokračovat přes Javorník. Nad ním vystoupáme do mírného sedla, odkud vede dál značka po silnici, ale když si chceme odpočinout od asfaltu, v nejvyšším místě nad Javorníkem odbočíme šikmo vlevo a polní cestou neustále k jihu přejdeme silničku z Hořeního Starého Dubu do Domaslavic, po levici uvidíme polní letiště a nad fotovoltaickou elektrárnou sejdeme do Českého Dubu. Tady doporučujeme malou odbočku na hřbitov s kostele N. Trojice a úžasnou Schmittovou hrobkou. z roku 1873.

Trasa měří 14 km, nejnižším místem je Český Dub 318 m, nejvyšším pak Mazova hůrka 569 m, celkově nastoupáme asi 500 metrů. Trasu lze projet i na terénním kole, jen asi bez výstupu na Mazovu hůrku.

Skalákovna
Český Dub
Okolí Sobákova
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků