Podhůří Šumavy - Běšiny, kostel sv. Bartoloměje, Podolí, Úloh, Ptačí stezka.

Dnes se opět nevydáme do lesů a vrchů Šumavy a zůstaneme v podhůři, v obci Běšiny. Ty leží asi 10 km jižně od Klatov, prochází tudy silnice 1. třídy č. 27 (E 53) z Klatov do Železné Rudy. Stejně tak sem dojedeme i vláčkem z Klatov, což je výborné, protože start výletu je právě u nádraží.

Běšiny:

Běšiny leží v údolí Drnového potoka, připomínají se již v roce 1379, kdy zde stávala zemanská tvrz a kostel. Do roku 1678 byla ves samostatným statkem, které měnilo své sídlo a samozřejmě i podobu. Pak tedy byla ves součástí panství Týnec.

Nejstarší tvrz stála na místě sýpky u zámku, další pak snad na ostrůvku v Ostrovském rybníku, dnešní zámek je z 1580.V obci stojí kostel Navštívení Panny Marie z roku 1654 a přestavený po požáru 1781, původně zámecká kaple. Náhrobní kámen je z roku 1595. Na návsi roste Žižkova lípa, je zde i pamětní deska.

Start - kostel sv. Bartoloměje:

Jak bylo řečeno, začátek výletu je u místní vlakové zastávky. Její pěkná budova je z roku 1888. Zde začíná žlutá značka, která nás provede obcí kolem zámku, pomníku M. J. Husa, Žižkovy lípy, pomníku padlým a kolem několika lidových staveb a hřbitova s hroby obětem transportu smrti v roce 1945. Stále po žluté vystoupáme na zalesněné návrší (693 m) se zříceninou gotického kostela sv. Bartoloměje asi z roku 1370. Ten patřil k vsi Podolí a vyhořel roku 1579, následně byl obnoven. Roku 1788 byl zrušen a vybavení odvezeno zejména do Běšin.

Podolí:

Na rozcestí u kostela se dáme krátce po červené směr Podolí či Makov, ale neodbočíme na lesní silničce vpravo, nýbrž neznačeně vlevo. Asi po 450 metrech dojdeme na lesní trojúhelníkové rozcestí, kde se stočíme vpravo a jdeme stejnou vzdálenost po okraji lesa. Na konci jeho cípu po levé ruce odbočíme na luční cestu vpravo a sejdeme do Podolí.

Podolí je také stará ves, uvádí se již roku 1370 s tvrzí. Zdejší zámeček z 18. století sice zanikl, ale roku 1840 vnikl dnešní půvabný zámeček Václava Veitha. Další zajímavostí vsi je Westernový ranč s možností ubytování a jízdy na koních.

Úloh:

Z Podolí se vydáme po silnici do Běšin, po které dorazíme k rozcestníku s červenou značkou od kostela sv. Bartoloměje. Jdeme s červenou asi 200 metrů a odbočíme vlevo k Podolskému potoku. Podle vody pak klesneme mezi domy osady Úloh. Zde je zajímavou památkou bývalý gotický kostel sv. Petra a Pavla, který byl roku 1763 barokně přestavěn, ale následně roku 1781 zrušen. Pak z něho byla sýpka a dnes se v něm bydlí. Ve středu osady stojí pozdně barokní kaple sv. Petra a Pavla, u ní odbočíme po místní komunikaci vlevo, tedy k jihu. Projdeme kolem malého rybníčku a podle strouhy vystoupáme k železniční trati.

Ptačí stezka:

Nad tratí zahneme polní cestou vpravo a po okraji lesa dojdeme k zatáčce vlevo do Rajské. My se však dáme vpravo a většinou po okraji lesa a opět přes železniční trať dorazíme na okraj Běšin. Jdeme asi 50 metrů po hlavní silnici a zahneme vpravo a za potokem dojdeme k Naučné ptačí stezce. Na informačních tabulích si přečteme něco o zdejším ptactvu. A že jsme po cestě neměli žádnou rozhlednu, tak zde je alespoň pozorovatelna.

Cíl Běšiny:

Vrátíme se na hlavní cestu, vpravo máme koupaliště, Eurocamp a informační centrum, a pokračujeme do vsi. Než však přejdeme přes potok, dáme se vlevo po místní komunikaci, která nás zkratkou dovede na ulici vedoucí k nádraží.

Trasa měří 14 km, nejnižším místem jsou Běšiny 467 m, nejvyšším sv. Bartoloměj 682 m, celkově nastoupáme něco málo přes 400 metrů, takže nejde o žádnou horskou túru. Cesta je vhodná o pro cyklisty, případně i zdatnější otce s kočárky.

Záměk Běšiny
Svatý Bartoloměj
Stará tvrz Běšiny
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků