České Švýcarsko neobvykle- Dolní Žleb, Labská vyhlídka -Výlet pro rodinu i s dětmi.

  Oblast Českého Švýcarska není jen územím stejnojmenného národního parku, ale jde i o širší krajinu, dnes spíše známou jako CHKO Labské pískovce. Tento název byl uměle vytvořen v roce 1972 s tímto CHKO, kdy se slovo Švýcarsko nesmělo v oficiálním názvu vyskytnout. Ale nechme teoretizování, důležité je, že se vydáme na levý labský břeh do okolí Dolního Žlebu, kam chodí ponejvíce jen místní znalci a horolezci.

Dolní Žleb:

Osada Dolní Žleb leží na levém břehu Labe, silničkou je spojena s Děčínem přes Jalůvčí, jinak jen přívozem přes Labe. Nejsnáze se sem dostaneme ale vlakem z Děčína, ovšem rychlíky zde nestaví. Dnes Dolní Žleb patří k Děčínu, ale do roku 1980 to byla samostatná obec. Poprvé se uvádí v roce 1515, kdy zde stávala hospoda, a u ní postupně přibývaly obytné domy a pila. V 18. století tu byla také škola s provozem do roku 1902, ale byla tu i četnická stanice, pošta a celnice. V roce 1774 zde byla postavena továrna na knoflíky a v 1. polovině 20. století byla známá továrna Tamany na masti, tinktury a extrakty.

Ve vsi najdeme několik lidových stavení, památkově je chráněná budova bývalé fary, kostel Nejsvětější Trojice z roku 1830 a tři sochy svatých, resp. Boží muka. Poblíž kostela je i starý hřbitov. Hlavní devizou osady jsou ale skály a hluboké pohraniční lesy. Turistům mohou posloužit u místní restaurace, případně i možnost ubytování.

Výlet - Labská vyhlídka:

Okolí Dolního Žlebu má několik značených tras (žlutá a zelená), ze kterých se dá utvořit kolečko asi 13 km dlouhé, ale z turistického hlediska úplně na nic, protože vynechává nejhezčí části skal a vede jen lesy. My proto tyto značky využijeme jen okrajově, o to si dáme větší pozor na orientaci.

Trasu začneme v Dolním Žlebu u přívozu. Auto necháme totiž na druhé straně Labe na parkovišti poblíž silnice 1. třídy č. 62 z Děčína do Hřenska. Projdeme pod tratí kolem hřbitova a kostela k turistickému rozcestníku se žlutou značkou. Jdeme západním směrem na Maxičky podél Dolnožlebského potoka. Po jednom kilometru se údolí rozdvojuje, žlutá vpravo, my vlevo a po 600 metrech dojdeme k upravené studánce U Rampy. Je zde rozcestí rovně a prudce vlevo, takže my jdeme tou prudce vlevo. Po lesní cestě vystoupáme do mělkého sedla, kde odbočíme na pěšinu vlevo a po hřbetu se dostaneme na okraj skal a výhledem Dolní Žleb, Labe, skály naproti atd.

Vrátíme se do sedla a pokračujeme lesní cestou vlevo, tedy k východu. Přejdeme horní mělkou část Preidelovy rokle a na dalším hřbetu, kde se lesní cesta stáčí k jihu, odbočíme na rovnou pěšinu opět vlevo a zase dojdeme na konec skal k další vyhlídce.

Opět se vrátíme na lesní cestu na hřbetu, ale asi po 70 metrech opat odbočíme vlevo k Labské vyhlídce.

Studánka U vodáren:

Od Labské vyhlídky se opět vrátíme na lesní cestu a pokračujeme po ní více či méně vzdáleni od hrany skal. Asi po 2 km dojdeme na silničku od Děčína do Dolního Žlebu a vlevo po ní dojdeme ke studánce U Vodáren. Zde máme možnost se občerstvit vynikající přírodní chladnou vodou.

Cíl v Dolním Žlebu:

Od studánky ještě kousek jdeme po silničce, ale v zatáčce esíčkem vlevo sejdeme na zelenou značku, která nás dovede na rozcestí Čertova Voda. Zde přejdeme na žlutou a strání nad Labem dojdeme v poklidu do Dolního Žlebu.

Trasa výletu měří 14 km, nejnižším místem je samozřejmě Dolní Žleb (122 m), nejvyšším pak Čertův hřbet mezi Labskou vyhlídkou a vodárnami (433 m). Celkem postupně nastoupáme asi 650 metrů. Trasa je vhodná pro kola zčásti, některé úseky pěšin mířící ke skalním vyhlídkám jsou pro cyklisty nebezpečné.

Skála věž Jeptiška
Výhled na Labské údolí
Studánka u Rampy
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků