Krušné hory, jak je neznáme¨- Tisá, Libouchec, Schönstein

Krušné hory mají mnoho tváří, a to je určitě pěkné, že lze stále co poznávat nového.Dnes se vydáme do východní části hor, kde nás zaujmou pískovcové skály, ale i drobnější památky, mnohé i s určitou patiny tajemství. Začneme v Libouchci,ale hlavním cíle bude Tisá. Zde známe Tiské stěny, ty určitě nevynecháme, ale podíváme se na ves i z jiné strany.

Poloha a doprava:

Libouchec, start našeho výletu, leží 12 km západně od Děčína a také tolik severně od Ústí nad Labem v údolí Jílovského potoka. Obcí prochází silnice 1. třídy č. 13, která míří z Děčína do Teplic a západně od Libouchce se napojuje na dálnic D8. Obcí prochází i železnice, ale na ní je v současnosti provoz je výjimečný.

Tisá je s Libouchcem spojená silnicí 2. třídy č. 528, vzdálenost je 3 km, převýšení 250 metrů.

Historie:

Libouchec je velmi starou osadou, připomínanou již v roce 1169. Ve středověku zde bylo více šlechtických sídel, jedno senám dochovalo v podobě renesančního zámku. Kostel sv. Tří králů v sobě nese zbytky gotické stavby. Tisá vznikla v 16. století a později se proslavila výrobou knoflíků, která tu měla dlouhou tradici.

Trasa - Tisá:

Výlet začneme u rozcestníků značených tras u obecního úřadu a vydáme se po žluté na východ po toku Jílovského potoka. procházíme vedlejší místní komunikací, pak jdeme kousek podél hlavní silnice, ale zakrátko odbočíme vlevo a dojdeme k Ptačímu rybníku. Ten tu není sám, nad ním jsou další menší rybníčky, dnes vyhlášené jako přírodní rezervace Libouchecké rybníčky, obzvláště jako výskytiště obojživelníků.

Od rybníčků pokračujeme po žluté svahem až pod Stěny, skalní srázy jako okraje náhorní plošiny nad námi. Značka nás dovede krátce na silnici a na rozcestí Tiské stěny- turistická chata. zde se napojíme na červenou a projdeme okrajem Tiských stěn, kde je spousta zajímavých skalních útvarů, scenérií a výhledů do kraje. Můžeme ve skalách projít i jiné cesty, ale jinak přes Skalní náměstí sejdeme do vsi ke kostelu z roku 1786. Dál jdeme po červené, se kterou klesneme k potoku a podél rybníka Kačáku se stejnojmenným penzionem stoupáme k hornímu dílu obce nad rybníčkem po levé ruce.

Schönstein:

Zde se trochu zastavíme, protože jsme se dostali úplně do počátků obce Tisá, do části, které se říká Schönstein (Šonštejn), tedy Krásný kámen. Zde stávala od 14. století tvrz pánů z Vartenberka na ochranu solné stezky. Za vlády rytířů z Bynova byla tvrz v letech 1554 až 1557 přestavěna na zámek, vybudoval se tu i kostel s farou, škola, poplužní dvůr a pivovar. Za 30leté války bylo ale vše zničeno a již se sídlo neobnovilo. Ještě na konci 18.století tu stála budova zámku, ale pak bylo vše zničeno a postaveny zde obytné domy. Ty tu stojí dodnes a hledat zde zbytky zámku je detektivka.

Výšina Tisá:

Za posledním domem odbočíme na polní cestu vpravo a asi po 150 metrech v polích vlevo a po dalších 150 metrech zase vpravo. Pak jdeme k severozápadu polní cestou a v místech, kde procházíme pod elektrickým vedením, jsem na vrcholovém místě návrší Tisá (598 m) s kruhovým výhledem. Pokračujeme do před námi ležícímu koutu Tisé zv. Brache, kde po silničce odbočíme vlevo a dostaneme se u Cihlářského rybníka opět na červenou, kterou jsme v Schönsteinu opustili.

Libouchec, cesta zpět:

Od rybníka klesáme jihovýchodně a pak jižně po červené značce lesní silničkou. Teď ale pozor. Po jednom kilometru značená cesta odbočuje mírně vpravo po vrstevnici, ale my klesáme dál již po neznačené silničce rovně na jih. Asi po 400 metrech, kde se silnička zatáčí mírně vpravo, odbočíme vlevo na lesní cestu, která se však zakrátko na krátko změní na cestu luční. Projdeme malým lesíkem a za ním se podle remízky pustíme opět klesáním jihovýchodním směrem k Libouchci. Na křižovatce polních cest se dáme vlevo a již vidíme obec Libouchec a hlavně nově opravený zámek před námi. Projdeme kolem zámku a sejdeme k obecnímu úřadu na konec naší cesty.

Trasa měří asi 14 km, převýšení je asi 300 metrů, nejvyšším bodem jsou Tiské stěny (600 m), Libouchec má 317 m.Trasu je možno absolvovat i na horských kolech, jen v oblasti Tiských stěn bude problém.

Výhled směrem k Schonsteinu
Zámek Libouchec
Libouchecké rybníky
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Další nabídka pobytových balíčků