Cestičkami kolem Hukvald – výlet Hukvaldy

Hukvaldy asi znají všichni, protože je tu velká zřícenina hradu a památník hudebního skladatele Leoše Janáčka. Psát o hradu i Janáčkovi by bylo asi nošením dříví do lesa, tak se vzdáme do okolí, abychom poznali i jiná zajímavá místa.

Skalka:

Prvním bodem trasy bude Skalka. Z hlavního turistického rozcestí v horní části obce se vydáme k památníku Lišky Bystroušky a dál Janáčkovým chodníčkem se zelenou značkou podél obory do údolí Telecího potoka. Od potoka mírně vystoupáme, obejdeme samotu (Kozlovice čp. 367) a hned za ní odbočíme vlevo na neznačenou luční cestu. Na kraji lesa, pokud se nebojíme trochu cesty terénem, odbočíme opět vlevo do lesa a trochu po klesání strání asi po 100 metrech najdeme malou ostrožnu se zbytky dosud neznámého tvrze. Vrátíme se na cestu, a když jsme k tvrzi neodbočili, pokračujeme dál cestou a klesneme do údolí Ondřejnice.

Šmiřákův mlýn:

Šmiřákův mlýn je u silnice vpravo, před ním ještě stojí kaplička sv. Floriána. Mlýn je připomínán již v roce 1581 a dnes je vyhledávaným výletním místem s restaurací, ale také s malým skanzenem a mini muzeem mlýnských a jiných historických předmětů včetně židle, na které sedával Leoš Janáček.

Myslikovské Lurdy:

Od mlýna se dáme směrem na Hukvaldy, přejdeme říčku Ondřejnici a hned odbočíme na krátkou místní komunikaci vpravo. Ujdeme asi 50 metrů a přejdeme po můstku přes Bačův potok vpravo na lesní cestu. Ta stoupá lesem strání k severu, na křižovatce se dáme vlevo a takřka po vrstevnici dojdeme na rozcestí, kde opět narazíme na značenou naučnou stezku Janáčkův chodníček. Pokračujeme po cestě v severním směru a až mineme dům po pravé straně cesty, po necelých 50 metrech odbočuje vlevo pěšina, která nás dovede k Myslikovským Lurdám. Svaté místo vzniklo v roce 1946, zvonička na skále v roce 1948.

Hrad Myslík:

Nad Lurdami se rozkládají samoty rozptýlených Palkovic. Vystoupáme k nim a pro lepší orientaci se budeme řídit podle popisných čísel. Severně od Lurd je samota čp. 120 a nad ní čp. 62. Zde sejdeme po hřbetu kolem čp. 88 až k čp. 1 a 29. Zde cesta začne klesat strání vpravo, ale my se musíme dát po pěšině, která vede po hřbetu Hradiska jihozápadním směrem. Asi po 500 metrech dojdeme ke skalnaté výšině, kde spatříme příkopy a nad nimi místo středověkého hrádku ze 14 a 15. století. O hradu však nejsou žádné historické záznamy a ani neznáme jeho jméno.

Cesta zpět:

Až sem jsme ušli asi 7 až 8 km, takže se můžeme rozhodnout. Můžeme se vrátit na naučnou stezku a dokončit ji, pak bychom ušli asi 16 km. Můžeme si ale cestu zkrátit o 5 km, když se vrátíme k prvním domkům Palkovic (1 a 29) a dáme prudce cestou vlevo. Sejdeme do údolí Rybského potoka ke kozlovické hájovně a po silnici vpravo dojdeme do Hukvaldů.

Myslikovské lurdy
Kozlovice - Šmírákův Mlýn
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Další nabídka pobytových balíčků