Kde Kinský leštil zrcadla? Sloup v Čechách, Pekelné doly...Pěkný výlet pro rodiny.

Podhůří Lužických je určitě jeden z krajů, na který se nezapomíná. Jsou zde potoky a rybníky, kopce i doliny, lesy i louky, skály s výhledy. Nejsou tu žádné "prázdné" kilometry jako jinde v horách. Krajina je protkána turistickými značkami, ale přesto jsou tu místa, kam nevedou. Na některá z nich nás dovede dnešní výlet, ale baterku s sebou! Sloup v Čechách bude našim startem. Samotné obec stojí za celodenní prohlídku, ale tu si necháme na jindy. Vyjdeme od rozcestí proti samoobsluze po žluté značce k Záhořínské kapli. Jde o zajímavé místo v sedle mezi Břidličným vrchem a Slavíčkem s křižovatkou turistických cest. My se ale nedáme po žádné značce, ale rovně k východu ze svahu dolu. Jdeme lesem a pak lukami až do osady Svitava.

Projdeme kolem kaple a za tenisovým kurtem odbočíme na luční cestu vpravo. Dostaneme se do pěkného údolí Svitavky. Dojdeme tak k jedné u nejzajímavějších technických památek, jezu, který kdysi poháněl brusírnu zrcadel, ale o tom později. Zajímavé řešení, kdy do "skály" vstupuje jedna řeka a vystupují dvě. Jeden tok je právě onen náhon, který je dnes ale suchý.

Po prohlídce podzemních prostor a okolí se dáme dál po cestě a sledujeme starý náhon, který jde nejdříve vpravo a pak vlevo od naší cesty. Příkop náhonu pak vstoupí portálem do skály a pokračuje jako tunel asi 200 metrů. Po pravé straně mineme průchod do velkého podzemního sálu ještě s další slepou chodbou. Pokračujeme tunelem a přijdeme k nízké chodbě vlevo, která se ale vrací o kus dál. Tunel má i další chodbu ven, kde se řídil stav protékající vody. Na konci tunelu vede nízký průtok pod silnicí, ale my vyjdeme po schodech na čerstvý vzduch.

Kousek pod námi vede silnice, u které stojí budova, pozůstatek zmíněné brusírny zrcadel, kterou tu v 18. století vybudoval hrabě Kinský. Za budovou odbočuje vlevo cesta k Pekelným dolům, dnes známé motorkářské restauraci pekelné doly. Samozřejmě tu rádu uvítají i pěší či cyklisty. Kdysi tu byl lom na písek, který byl Němci za 2. světové války upraven na výrobu zbraní válečnými zajatci. Jejich tábor stál na louce u Svitavky.

Po občerstvení v motorkářské restauraci se dáme zpět po silnici, přejdeme přes most a stojíme před dalšími jeskyněmi Pustý kostel. Po jejich prohlídce se dáme dál po silnici, ale v serpentině sledujeme po levé straně do stráně odbočující pěšinku. Tou se dáme přes nízký hřebínek a sejdeme opět ke Svitavce. Po pěšině dojdeme pod skály, kde uvidíme Medvědí camp. Ten částečně zabíhá do dalších podzemních prostor, také bývalých pískovcových lomů. Když skálu nad námi obejdeme zprava a vystoupáme na hřbet, dojdeme k příkopu bývalého hradu, kterému dal autor článku jméno Výrov. V těchto místech kdysi stávala osada tohoto jména, ale jestli se tak jmenoval hrad, není jisté. Možná to bývalo i Smojno… (Odkaz)

Po prohlídce skromných zbytků hradu sejdeme ke Svitavce, ale nedáme se pěšinou zpět, ale zahneme vlevo do údolí, pod skalami můžeme vidět staré skalní schody. Pokračujeme údolím mírně vzhůru, až dojdeme na louku se dvěma kapličkami. Zahneme vpravo po okraji lesa, projdeme lesem, kde se dáme vlevo na okraj lesa. Dorazíme na silnici od Svojkova do Svitavy a na Cvikov.

Po silnici se dáme vpravo do osady Záhořín, před domem v zahradě přímo u silnice zahneme vlevo, přejdeme přes potok a před další usedlostí odbočíme vlevo. Lesem neustále rovně stoupáme, projdeme zákrutou kolem malé výšinky a dojdeme na zelenou značku. Máme-li více sil, dáme se vlevo a dojdeme na červenou, kterou pak přes vrch Slavíček, rozhlednu a Skalní divadlo dorazíme do Sloupu.

Jednodušší cesta je, když po zelené půjdeme vpravo a dojdeme k Záhořínské kapli a známou cestou se pak dostaneme do Sloupu.

Trasa měří 13 km, vede po pěkných cestách, kousek po asfaltu. Tato trasa patří k nejkrásnějším, které můžeme v okolí Sloupu absolvovat a určitě čeká na to, aby byla jednou vyznačena.

Pekelné doly.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Další nabídka pobytových balíčků