Krajinou vyhlídek, potůčků i romantiky – Cestou kolem Benecka - Výlet Benecko.

 Benecko je ideálním horským centrem, a to samozřejmě nejen v zimě. Pro turistiku je tu zajímavý okruh 5,5 km po žluté na Rovinku a pak hřebenem na Žalý a po červené zpět do Benecka. Je jen škoda, že tu víc okruhů není, KČT není jejich příznivcem, a tak je někdy na obcích, aby projevily snahu samy. Zatím má IC Flora některé okruhy jen „písemně“.

Dnes se vydáme na okruh kolem Benecka, i když částečně po neznačených cestách. Od informačního centra se dáme vzhůru po červené značce a dojdeme na rozcestí Zlatá Vyhlídka. Zde se od značky odpojíme a pokračujeme po silnici asi 400 metrů do zatáčky silnice u křížku. Zde máme dvě možnosti, v prvé odbočíme kolmo vpravo a klesneme k horní stanici vleku Liška, ale níže se stočíme mírně vlevo a po okraji lesa podél vleku Bulušek, dále lesem, až dojdeme do serpentíny s parkovištěm v Mrklově.

Druhou možností je odbočit rovně na pěšinu směrem k chatě Zrcadlovka, ale v údolí zatočíme vpravo a podle potoka Bártovou roklí sejdeme do Mrklova. U potoka se na parkovišti sejdeme opět spolu.

Jdeme dolů směrem na Dolní Štěpanice, na začátku rovinky odbočíme ale na cestu podél potoka Cedron. Ta nás dovede podél bývalého Jodasova mlýna do Prakovic s dalším bývalým mlýnem, Šírovým, na křižovatku pod Horní Štěpanice. A tam se vydáme. Při cestě pozvolna vzhůru mineme romantickou kapličku Panny Marie Lurdské s pramenem léčivé vody. Za kapličkou odbočíme doprava do vrchu pěšinkou ke hřbitovu a kostelu Nejsvětější Trojice. Od kostela odbočíme vlevo kolem parkoviště a klesneme k potoku. Za ním se dáme na pěšinu vpravo a dojdeme pod zříceninu Štěpanického hradu (Odkaz).

Zřícenina je chráněná valy, dochovaly se zbytky zdiva, vidíme i pokus o rekonstrukci paláce.

Od hradu se vrátíme do vsi a cestami kolem potoka vystoupáme severním směrem na rozcestí Kotelská vyhlídka s pohledem, jak jinak, na Kotel. Zde jsme se dostali na hřeben, kterým nás provede červená až do Benecka. Po cestě si jistě nenecháme ujít výhledy a několik skal po pravé straně cesty, u Poustky a hlavně Jindrovu skálu s pamětní deskou spisovatele J. Šíra. Ale to už jsme přímo v Benecku.

Trasa měří pouhých 10 km, ale lze si protáhnout třeba odbočkou k Ambrožovu pramenu (za Zlatou Vyhlídkou neznačenou pěšinou šikmo vlevo, jde o potok protékající níže Bártovou roklí). V Mrklově si lze udělat odbočku i k Domovu důchodců a kapli sv. Willibalda.

Převýšení je vcelku malé, 250 metrů. Trasu lze mimo prohlídky hradu Štěpanice absolvovat na terénních kolech.

Ubytování doporučujeme na horské chatě na Benecku Chata69.cz

Další výlety v okolí Benecka: Odkaz, odkaz.

Kostel Horní Štěpanice.
Výhled z Benecka
Hrad ve Štěpanicích.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků