Stolový pahorek Hejda - Výlet na Hejdu.

Znát Teplicko-adršpašské skály patří asi k bontonu každého protřelejšího turisty a znalce Východních Čech, ale zajímavé skalní oblasti jsou tu i jiné a jistě zajímavé. Například znáte Hejdu?

Vydejme se na Hejdu, nejlépe z Teplic nad Metují. Východiskem nám může být náměstí Aloise Jiráska. Vydáme se odtud jižně po modré značce a dojdeme podél Metuje až k nádraží. Zde se k nám přidají ti, kteří přijeli vlakem.

U nádraží modrá končí a již budeme pokračovat po žluté do údolí Klučánky pod Ostašem. Projdeme malým tunelem pod železniční tratí a úzkou pěšinou zamíříme do vsi Lachov. a na jejím horním konci vstoupíme do lesa. Vystoupáme něco málo přes 100 metrů a přijdeme na rozcestí, kde opustíme žlutou a dáme se vpravo. Projdeme po severním úbočí Hojdy a pozvolna se stočíme k jihovýchodu. V místech menší serpentiny odbočíme pěšinou vlevo a stoupáme svahem k vrcholu Hejdy.

Vrchol Hejdy je vcelku plochý, asi 600 metrů dlouhý (od východu k západu) a 300 metrů široký v ose sever-jih, ale je obklopen věncem skal, které z něho dělají stolovou horu. Právě výhledy z vrcholů skal určitě za trochu námahy při stoupání stály.

Vrchol je rozdělen jihovýchodním směrem hlubokou skalní soutěskou, která vrchol rozděluje na dvě části, severovýchodní a jihozápadní. Středem rokle vytéká potůček Hejdy.

Obě části Hejdy jsou přibližně stejně veliké, ale severovýchodní je mnohem členitější a k jihu od něho klesá skalnatý hřeben spadající právě do údolí potůčku Hejdy. Najdeme zde hluboké rokle (Zlomová, Stará, Nová a další) i hustou síť skalních soutěsek a rozsedlin. Můžeme si zde proto připadat jako ve skalním městě, když skály kolem nás mají až 30 metrů výšku. Zajímavostí je, že při okraji se můžeme skrýt do rozsedlinových a suťových jeskyních. Zdejší jeskyně jsou středem zájmu speleologů našich i zahraničních, kteří zde nacházejí kořenové stalagmity a stalagnáty.

Hejda je většinou porostlá smrky, ale občas tu najdeme reliktní borovice a na jižním a západním okraji také dokonce staleté buky a jiné mohutné listnáče.

Procházíme-li skalními oblastí Hejdy, ať již okrajovými partiemi či skalním městem, chodíme často je lesem nebo po zvířecích a občasných lidských pěšinkách. Pokud jsme si již vrch prohlédli, budeme se dostávat dolů. Nejsnazší cesta je ta, kterou jsme přišli, ale pokud se již dostaneme na skalní hřbet nad potůčkem, nebudeme se vracet, ale klesneme na pěšinku a po ní se dáme mezi stěnami vpravo do údolí potůčku, kdy klesneme do údolí Klučánky.

Zde máme tři možnosti cesty zpět. Nejsnazší je ta, když překročíme potok a za ním narazíme na červenou značku. Po té se dáme vlevo, kde přijdeme na rozcestník a po žluté se vydáme zpět do Teplic. Druhá možnost je pokračovat podél Klučínky do Dědova, kde lze nasednout na vlak a do Teplic dojet po kolejích, případně po červené a žluté přes mariánskou kapličku dojít do Teplic. Ale doporučujeme cestu jinou. Ještě než úplně klesneme ke Klučance, odprava přijde cesta, po které jsme již šli, než jsem začali stoupat na vrchol. Takže se po ní dáme k severozápadu a po malém stoupání již jdeme skoro rovně. Přejdeme naši známou odbočku k vrcholu, ale na kraji lesa nebudeme pokračovat po cestě, ale jdeme po okraji a rovně, až přijdeme k jednomu z pěti lachovských křížků. Je zde malý "kačák" rybníček. Pod námi vidíme Teplice i hory nad nimi, dáme se severovýchodně podél pole a přijdeme na horní serpentinu v horním Lochově. Zde narazíme i na známou žlutou, která nás dovede zpět do Teplic. Tato třetí možnost nám vědět, že jsme ušli jen 11 km, ale záleží na tom, kolik jsme toho prochodili po Hejdě. Trasa neví vhodná pro jízdu na kole.

Další výlet v okolí naleznete ZDE.

Petr Randus


 

Adržbašsko
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků